avatar
cs error

Guest 154 30th Jan, 2019

                      
             -std=gnu++11 -MT libcservice_la-cservice.lo -MD -MP -MF .deps/libcservice_la-cservice.Tpo -c cservice.cc -fPIC -DPIC -o .libs/libcservice_la-cservice.o
cservice.cc: In member function 'virtual void gnuworld::cservice::OnPrivateMessage(gnuworld::iClient*, const string&, bool)':
cservice.cc:914:37: error: 'needIPRcheck' was not declared in this scope
 if (theUser && needIPRcheck(theUser) && (Command != "LOGIN"))
                   ^
cservice.cc:917:27: error: 'passedIPR' was not declared in this scope
  if (!passedIPR(theClient))
              ^
cservice.cc:920:36: error: 'checkIPR' was not declared in this scope
  if (!checkIPR(theClient, theUser))
                  ^
cservice.cc: At global scope:
cservice.cc:1825:44: error: no 'bool gnuworld::cservice::passedIPR(gnuworld::iClient*)' member function declared in class 'gnuworld::cservice'
 bool cservice::passedIPR(iClient* theClient)
                      ^
cservice.cc:1839:78: error: no 'bool gnuworld::cservice::updateIPRlast_used(gnuworld::sqlUser*, const string&)' member function declared in class 'gnuworld::cservice'
 bool cservice::updateIPRlast_used(sqlUser* theUser, const string& ipr_ipvalue)
                                       ^
cservice.cc:1869:65: error: no 'void gnuworld::cservice::setIPRts(gnuworld::iClient*, unsigned int)' member function declared in class 'gnuworld::cservice'
 void cservice::setIPRts(iClient* theClient, unsigned int _ipr_ts)
                                 ^
cservice.cc:1882:41: error: no 'bool gnuworld::cservice::hasIPR(gnuworld::sqlUser*)' member function declared in class 'gnuworld::cservice'
 bool cservice::hasIPR( sqlUser* theUser )
                     ^
cservice.cc:1922:63: error: no 'bool gnuworld::cservice::checkIPR(gnuworld::iClient*, gnuworld::sqlUser*)' member function declared in class 'gnuworld::cservice'
 bool cservice::checkIPR( iClient* theClient, sqlUser* theUser )
                                ^
cservice.cc:1937:80: error: no 'bool gnuworld::cservice::checkIPR(const string&, gnuworld::sqlUser*, unsigned int&)' member function declared in class 'gnuworld::cservice'
 bool cservice::checkIPR(const string& ip, sqlUser* theUser,unsigned int& ipr_ts)
                                        ^
cservice.cc:2071:45: error: no 'bool gnuworld::cservice::needIPRcheck(gnuworld::sqlUser*)' member function declared in class 'gnuworld::cservice'
 bool cservice::needIPRcheck(sqlUser* theUser)
                       ^
cservice.cc: In member function 'void gnuworld::cservice::doCoderStats(gnuworld::iClient*)':
cservice.cc:8095:22: error: 'hasIPR' was not declared in this scope
  if (hasIPR(tmpUser))
           ^
cservice.cc: In member function 'int gnuworld::cservice::authenticateUser(const string&, const string&, const string&, const string&, unsigned int&, gnuworld::sqlUser**)':
cservice.cc:8392:25: error: 'needIPRcheck' was not declared in this scope
 if (needIPRcheck(theUser))
             ^
cservice.cc:8395:35: error: 'checkIPR' was not declared in this scope
 if (!checkIPR(ip, theUser, ipr_ts))
                  ^
cservice.cc: In member function 'int gnuworld::cservice::authenticateUser(const string&, const string&, gnuworld::iClient*, gnuworld::sqlUser**)':
cservice.cc:8456:35: error: 'setIPRts' was not declared in this scope
     setIPRts(theClient, ipr_ts);
                  ^
cservice.cc: At global scope:
cservice.cc:8677:36: warning: unused parameter 'theServer' [-Wunused-parameter]
 bool cservice::doXROplist(iServer* theServer, const string& Routing, const string& Message)
                  ^
make[1]: *** [libcservice_la-cservice.lo] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/gnuworld/gnuworld/mod.cservice'
make: *** [all-recursive] Error 1
gnuworld@hub-c:~/gnuworld$
           
                    
Pentru a distribui această postare, copiați această adresă URL și trimiteți-o prietenilor
RAW Paste Data
Postări Recente