avatar
Untitled

Guest 119 27th Mar, 2019

                      
             #include<iostream.h>

#include<conio.h>

 

struct Nod

   {int info;

    Nod *next,*back;};

 

Nod *prim, *ultim;

int n;

 

void creare_lista()

{Nod *c;

 c=new Nod;

 cout<<"info ";

 cin>>c->info;

 if(!prim)

  {prim=c;

  prim->next=0;

  prim->back=0;

  ultim=prim;

  }

 else

  {ultim->next=c;

  c->back=ultim;

  ultim=c;

  ultim->next=0;

  }

}

 

 

void listare_stanga_dreapta()

{Nod *c;

 c=prim;

 while(c)

  {cout<<c->info<<" ";

   c=c->next;}

}

 

void creaza_lista_circulara()

{ultim->next=prim;

prim->back=ultim;

}

 

void afiseaza_lista_circulara(Nod *c) //se parcurge lista pornind de la o adresa transmisa

{for(int i=1;i<=n;i++)

  {cout<<c->info<<" ";

  c=c->next;}

}

 

void main()

  {int i;

  clrscr();

  cout<<"cate elemente va avea lista?";

  cin>>n;

  for(i=1;i<=n;i++)

   creare_lista();

  cout<<endl<<"Elementele listei de la stanga la dreapta sunt:"<<endl;

  listare_stanga_dreapta();

  creaza_lista_circulara();

  cout<<endl<<"afiseaza lista circulara incepand de la primul :"<<endl;

  afiseaza_lista_circulara(prim);

  cout<<endl<<"afiseaza lista circulara incepand de la al doilea :"<<endl;

  afiseaza_lista_circulara(prim->next);

  cout<<endl<<"afiseaza lista circulara incepand de la ultimul :"<<endl;

  afiseaza_lista_circulara(ultim);

  getch();

  }
           
                    
Pentru a distribui această postare, copiați această adresă URL și trimiteți-o prietenilor
RAW Paste Data