avatar
Untitled

Guest 125 20th Mar, 2019

                      
             #include <iostream>

using namespace std;
struct elem_lista
{
  string nume;
  int an;
  elem_lista* urm;
  elem_lista* ant;
};
void inserare_inceput(elem_lista* &prim)
{
  elem_lista * lista= new elem_lista;
  cout<<"Numele este: ";
  cin>>lista->nume;
  cout<<"Anul nasterii este: ";
  cin>>lista->an;
  if (prim != NULL)
  prim->ant = lista;

  lista->ant = NULL;
  lista->urm=prim;
  prim=lista;
}

void inserare_sfarsit(elem_lista* &prim)
{
  elem_lista * lista= new elem_lista;
  cout<<"Numele este: ";
  cin>>lista->nume;
  cout<<"Anul nasterii este: ";
  cin>>lista->an;
  lista->urm=NULL;
  lista->ant=NULL;
  if(prim==NULL) prim=lista;
  else
  {
  elem_lista *nod = prim;
  while (nod->urm != NULL)
  nod = nod->urm;
  nod->urm = lista;
  lista->ant = nod;
  }
}

void inserare_mijloc(elem_lista* &prim, elem_lista*p)
{
  elem_lista * lista= new elem_lista;
  cout<<"Numele este: ";
  cin>>lista->nume;
  cout<<"Anul nasterii este: ";
  cin>>lista->an;
  lista->urm = NULL;
  lista->ant = NULL;
  elem_lista* nod=prim;
    if (prim == NULL)
    {
      prim = lista;
      return;
    }
  if (prim == p)
  {
    lista->urm = prim;
    prim->ant = lista;
    prim= lista;
      return;
  }

  lista->urm = p->urm;
  lista->ant = p;
  p->urm->ant = lista;
  p->urm = lista;


}


void afisare(elem_lista* lista)
{
  while (lista != NULL)
  {
  cout<<"Nume= "<<lista->nume<<endl;
  cout<<"An nastere= "<<lista->an<<endl;
  cout<<"Adresa curenta este: "<<lista<<endl;
  lista=lista->urm;
  }
}

int main()
{
  elem_lista* prim=NULL;
  elem_lista* prim1;
  char o;
  do
  {
    cout<<"Alegeti modalitate de isnerare la inceput 1 la sfarsit 2 sau terminare sau 3 mijloc";
    cin>>o;
    if(o=='1')
      inserare_inceput(prim);
      if(o=='2')
        inserare_sfarsit(prim);
       if(o=='3')
        inserare_mijloc(prim,peim1);
  }while(o!='0');
  afisare(prim);
  return 0;
}
           
                    
Pentru a distribui această postare, copiați această adresă URL și trimiteți-o prietenilor
RAW Paste Data