avatar
Untitled

Oaspete 233 26th Feb, 2019

                      
             #include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef unsigned long long ull;

inline ull gcd(const ull a, const ull b){
	return (b == 0) ? a : gcd(b, a%b); }

  unsigned int N, /// NUMARUL DE LINII
         X, /// CITESC ELEMENTELE
         M[101][101], /// MATRICE RETIN ELEMENTE
         SUMA[101][101], /// SUMA ELEMENTELOR DIN TRIUNGHI
         contor = 1;
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(NULL); cout.tie(NULL);

  cin >> N;
  for(int i = 1; i<=N; ++i){
    for(int j = 1; j<=contor; ++j)
  {
    cin >> M[i][j];
  }
  contor++;
  }
  /** AFISARE
  for(int i = 1; i<=N; ++i){
    for(int j = 1; j<=contor; ++j)
      if(M[i][j]!=' ')
      cout<<M[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
  }

**/
  for(int i = N-1; i>=1; --i)
    for(int j = 1; j<=N; ++j)
      M[i][j] = (M[i+1][j]> M[i+1][j+1])?M[i+1][j]:M[i+1][j+1];
    contor = 1;
  for(int i = 1; i<=N; ++i){
    for(int j = 1; j<=contor; ++j)
      cout<<M[i][j]<<" ";cout<<endl; contor ++;}
  return 0;
}
/**

4
2
3 6
3 1 7
1 7 9 5

**/
           
                    
Pentru a distribui această postare, copiați această adresă URL și trimiteți-o prietenilor
RAW Paste Data