avatar
Untitled

Oaspete 66 1st May, 2019

                      
             #include <iostream>

using namespace std;

int v[7], c[101], nr, v1[7], f[7], nr1, s, n, ok, v2[7], sol[101];

void backtr2(int n1) {
 int i, sum;
 if (nr1 == n1) {
  sum = 0;
  for (i = 0; i < nr1; i++) {
   if (v2[i] <= c[v1[i]])
    sum += v2[i] * v1[i];
   else
    break;
  }
  if (i == nr1 && sum == s)
   ok = 1;
  return;
 }
 for (i = 1; i <= 10; i++) {
  v2[nr1++] = i;
  backtr2(n1);
  if (ok == 1)
   return;
  nr1--;
  v2[nr1] = 0;
 }
}

void backtr1(int n1) {
 int i;
 if (nr == n1) {
  ok = 0;
  backtr2(n1);
  if (ok == 1) {
   for (i = 0; i < n1; i++)
    sol[v1[i]] = v2[i];
  }
  return;
 }
 for (i = 0; i < n; i++) {
  if (f[i] == 0) {
   v1[nr++] = v[i];
   f[i] = 1;
   backtr1(n1);
   if (ok == 1)
    return;
   f[i] = 0;
   nr--;
   v1[nr] = 0;
  }
 }
}

int main() {
 int i;
 cin >> n >> s;
 for (i = 0; i < n; i++)
  cin >> v[i];
 for (i = 0; i < n; i++)
  cin >> c[v[i]];
 for (i = 1; i <= n; i++) {
  nr = 0;
  backtr1(i);
  if (ok == 1)
   break;
 }
 for (i = 0; i < n; i++)
  cout << sol[v[i]] << " ";
 return 0;
}
           
                    
Pentru a distribui această postare, copiați această adresă URL și trimiteți-o prietenilor
RAW Paste Data